Breaking News

नाशिक

कांदाचाळीसाठी मिळणार १ लाख ६० हजार अनुदान - संदिपान...

मुंबई :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार ३६७ अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी...